TAŞ TÜRLERİ

TAŞ TÜRLERİ


Kalsiyum Oksalat Taşlar

Böbrek taşlarının %60-75’i kalsiyum oksalat içerir. En yaygın nedeni idrarla fazla kalsiyum atılmasıdır. Kandaki fazla kalsiyum böbrekler tarafından temizlenir ve idrarla atılır. İdrarda kalsiyumun artması, sitratın azalması, okzalatın artması, idrar miktarının azalması ve idrar birikimi taş oluşumuna zemin hazırlar. Kalsiyum okzalat ve kalsiyum fosfat şeklinde görülür. Okzalat formu daha sıktır. Barsaktan kalsiyum emiliminin artması, artmış paratiroit hormon düzeyi ve böbrekten kalsiyum kaçağı olması idrar kalsiyumunu arttırır.

Geleneksel olarak hastalara uygulanan kalsiyum alımını kısıtlayıcı tedaviler, günümüzde yerini normal miktarlarda kalsiyum alımına bırakmıştır. Bunun nedenleri ise çeşitlidir; ilk olarak yapılan çalışmalarda, yüksek oranda kalsiyum alan kişilerde taş oluşumu düşük oranda kalsiyum alanlara göre anlamlı ölçüde azalmıştır. Ayrıca azalmış kemik dansitesi olan hastalarda, kalsiyum kısıtlaması kemik kırıklarına yol açabilmektedir. Son yapılan çalışmalarda, kalsiyum kısıtlamasının taş oluşumunu arttırdığı görülmüştür. Yüksek miktarda sodyum alımı, idrarda kalsiyum atılımını arttırmaktadır. 282 kalsiyum oksalat taşı bulunan bireylerle yapılan bir çalışma sonucunda hastaların günlük diyetlerinin kalsiyum içeriğinin idrarda kalsiyum atımını etkilemediği, alınan fazla miktardaki sodyumun kalsiyum oksalat taşı olan bireylerde idrarda kalsiyum atımına neden olduğu görülmüştür. Proteinler, idrardaki kalsiyum, oksalat ve ürik asit miktarını arttırmaktadır. İngiltere’de yapılan ve 18 yıl boyunca süren bir epidemiyolojik çalışmada hayvansal kaynaklı proteinlerin diyetteki miktarının artmasının taş oluşum riskini arttırdığı sonucuna varılmıştır.

Kalsiyum oksalat taşının tedavisinde diyetten oksalattan zengin besinler çıkartılmalıdır. İlaç tedavisini desteklemek için; idrarı asidik yapan besinler; et, yumurta, balık, tavuk, tahıllar, kırmızı erik mürdüm eriği hastanın beslenme programına eklenmelidir.

Strüvit Taşlar

Magnezyum amonyum fosfat taşlarıdır. En çok kadınlarda görülür. Hızla nüksedebilir. Struvit taşları proteus, pseudomonas, klebsiella ve mycoplasma benzeri üreyi parçalayan bakterilerle oluşur. İdrar pH’sı alkalidir. pH 7’nin üzerindedir.

Bu taşları antibiyotiklerle sterilize etmek olanaksızdır. Taşın çıkarılması ve enfeksiyonun tedavisi başarılı sonuçlar verir.

Ürik Asit Taşlar

Ürik asit vücutta protein yıkımı sonucu normal olarak oluşur ve idrarla atılır. Ancak bazı kişilerde özellikle erkeklerde ürik asit böbreklerde ve eklem yerlerinde birikebilir. Eklemlerde ürik asit birikmesi ailevi geçişli olan gut hastalığında görülür. Böbreklerde birikmesi ile de ürik asit taşları oluşur. Böbrek taşlarının % 5-23 ü ( özellikle çoğunlukla erkeklerde olmak üzere) ürik asit taşlarıdır. Ürik asit taşlarında genetik faktörlerin de rol oynadığı öne sürülmektedir. Yüksek proteinli ( özellikle et ürünleri fazla ) diyet alanlarda ürik asit taşı oluşma olasılığı artmaktadır.

Sistin Taşlar

Sistin sinir kas ve bazı dokuların yapı taşlarından olan aminiasitlerden biridir. Ender görülen ailevi bir hastalık olan sistinüri de böbrekler de sistin taşları oluşur. Tüm taşların % 1-2 sini oluşturmaktadır

Proteinlerde bulunan bir amino asit olan sistinin , nadir görülen genetik bir hastalık neticesinde aşırı miktarlarda böbrekte birikmesi sonucu oluşan taşlardır.

Bizimle Whatsapp üzerinden iletişime geçiniz!Bizimle telefon üzerinden iletişime geçiniz!