BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ

Böbrek taşlarının %90’nı 4 mm’nin altındadır. Hafif ya da şiddetli ağrıyla veya hiç belirti vermeden kendiliğinden düşebilir. Tedavi gerektiren taşlar, bütün taş olguları içinde sadece % 10’dur. Bunlar klinik şikayetlerle ortaya çıkabileceği gibi, tesadüfen muayene esnasında da ortaya çıkabilir.

  • Şiddetli belden başlayıp kasıklara yayılan ağrı,
  • Bulantı kusma,
  • Karında gaz, şişkinlik,
  • drarda kanama, sık idrar yapma isteği.

BÖBREK TAŞLARININ NEDENLERİ NELERDİR?

Taşın günümüz de tam olarak oluş nedeni bilinmemektedir. Taşın oluşmasında idrarın süperstüre (doygun) olup kristalize olması, idrarda inhibitör maddelerinin (kristallerin bir araya gelmesini engelleyen maddeler: sitrat, pirofosfat..gibi) miktarının az olması ve idrarda yoğunlaşan kristallerin birleşerek çökmesi etkilidir.


BÖBREK TAŞINDA TANI NASIL KONUR?

Genellikle taşlar sesizdir, böbrek içinde kalikslerde duran taşlar klinik belirti vermez. Böbrek pelvisinde ve üretere (idrar yoluna) taş düşerse idrar yolunu tıkar. Ani spazm, ağrı ve kanamaya neden olur. Tanı genelde radyolojik muayene ile konulmaktadır ( Röntgen, ultrasonografi).

Bazen bilgisayarlı kesityazar ya da MR da gerekebilir.


BÖBREK TAŞI KİMLERDE ÇOK GÖRÜLÜR?

  • Ailesinde ve yakın arabalarında böbrek taşı olanlarda(genetik),
  • 20-40 yaş arasında olanlarda(erkekte 3/2 daha fazla),
  • Devamlı ilaç alanlarda (diüretik, antiasit, tiroid hormonu),
  • Tek böbreği olanlarda,.
  • Az su içenlerde, sıcak ortamda yaşayanlarda, az hareket ve bol proteinli kalorili, az lifli beslenen kişilerde,
  • Gut ,hiperparatroidizmde ,İleostomili hastalarda, (örneğin Crohn’s hastalığı) bir çok metabolik hastalıkta .

Hastaların büyük bir kısmında belirgin bir neden bulunamamaktadır.

Bizimle Whatsapp üzerinden iletişime geçiniz!Bizimle telefon üzerinden iletişime geçiniz!